30 January 2009

Untuk kalian

Untuk kalian yang mati suri
Meninggalkan saya di ladang timun suri
Dan membiarkan si kancil mencuri

Tapi mana si kancil?

Tiada kunjung datang

No comments:

Post a Comment