03 February 2012

dan demikian, begitu pula

Tersebutlah cinta mati. Dan begitulah adanya. mematikan.
Berseberangan cinta hidup,
yang menghidupi, mencintai kehidupan.