31 January 2009

Cin mati bertemu Ta

Firdaus ditembus
Jahanam dihantam

Yang ini
Bukan sebatas jauhar
Yang didalam jaswadi
Hanya sebatas mahar
Untuk sesuatu abadi

No comments:

Post a Comment